Výlety

Praha

Srdce Evropy, jedno z nejkrásnějších měst světa, hlavní město České republiky. Mezi její architektonické dominanty patří bezesporu Pražský hrad - sídlo českých knížat a králů. Rozsáhlý komplex paláců, kostelů, nádvoří a uliček všech slohových období v čele s gotickou katedrálou sv. Víta je společně s historickým jádrem města zapsán mezi památkami UNESCO. Samozřejmě se nemůžete neprojít po Staroměstském náměstí a zastavit se u Staroměstské radnice se slavným orlojem. Také zavítat na Karlův most a navštívit Malou Stranu, kde vás oslní krása barokního chrámu sv. Mikuláše. Řadu malebných pražských zákoutí objevíte I při toulkách Židovským městem a zapomenout nesmíme ani na proslulou zoologickou zahradu v pražské Tróji.


Český Krumlov

Město s jedinečnou magickou atmosférou, plné křivolakých středověkých uliček, romantických zákoutí, kaváren i středověkých krčem je od roku 1992 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
Město ležící na řece Vltavě je známé pro svou původní architekturu - jeho dominantou je Státní hrad a zámek Český Krumlov- druhý největší hradní komplex v České republice (hned po Pražském hradu). Součástí komplexu je rozsáhlá Zámecká zahrada se zimní jízdárnou spojená se zbytkem hradu monumentálním Plášťovým mostem. Unikátem je i dokonale zachovalé barokní divadlo z roku 1766.
Pro milovníky umění stojí za zmínku též světoznámé Egon Schiele Art Centrum.


Hrad Landštejn

Historie hradu Landštejn je dodnes plná nejasností a prázdných míst, zejména z doby, kdy hrad vznikl. Jeho zbudování těsně na tehdejší česko-rakouské hranici, kdy na dohled stál jeho rakouský protějšek (?) není úplně jasné a stále probíhá archeologický výzkum, který může ledacos napovědět. V romantickém okolí žil Jan Jiří Grassel, známý to loupežník a lapka, který dal své jméno všem grázlům až do dnešních dob...
Hrad Landštejn


Město Slavonice (UNESCO)

Vznik města se datuje kolem 12. století. Nejstarší písemná zpráva pochází z roku 1260. Původně se jednalo o osadu, později o trhovou ves, která patřila pánům z Hradce (větev Vítkovců). Ves se pomalu rozvíjela v opevněné město. Od 13. století také zřejmě vznikal propracovaný podzemní systém, který sloužil nejen jako odvodňovací, ale zároveň i jako obranný systém města. Město výrazně ovlivnilo 14. století. Tehdy patrně došlo k rozšíření starší opevněné kruhovité osady o prostornější, mírně se svažující, tržiště směrem na západ (nám. Míru) a zároveň o tržiště směrem na východ v podobě rozšířené ulice (Horní nám.).
Město Slavonice


Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Monumentální soubor budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci, prohlášený v roce 1996 národní kulturní památkou, patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice. S přiléhajícím městem se spojuje v harmonický celek, jehož historický ráz a jedinečné stavební a umělecké památky tvoří městskou památkovou rezervaci, vyhlášenou již v r. 1950. Zámek Jindřichův Hradec


Vodní hrad Heidenreichstein - Rakousko

Podobně jako hrad Rappottenstein je hrad Heidenreichstein hrad minnesängerů. Podobně jako Babenberkové podporoval purkrabí Heidenreich z Garsu rytířskou poezii. Od roku 1190 se započalo se stavbou hradu.
V první správné zatěžkávací zkoušce musel hrad v 15. století obstát, když přívrženci Jana Husa (1369-1415) a rebelující rolníci za Husitské války hrad obléhali. Ale hrad odolal.
Hrad je od roku 1961 v držení hrabat Kinských a je částečně přístupný veřejnosti. Dne 25. října 1957 vydala Rakouská pošta k tomuto datu známku Série známek Rakouské stavební památky v ceně 10 šilinků.
Vodní hrad Heidenreichstein - Rakousko


Státní zámek Hluboka nad Vltavou

Na místě dnešního zámku stával od druhé poloviny 13. století raně gotický hrad, podstatně rozšířený koncem 15. století Vilémem z Pernštejna. Roku 1562 prodal král Ferdinand I. Hlubokou do dědičného vlastnictví pánům z Hradce, kteří hrad přestavěli na renesanční zámek. O století později koupil hlubocké panství Jan Adolf I. Schwarzenberg, zakládající člen rodové větve, která působila v jižních Čechách bezmála tři sta let. Na přání knížete Adama Františka, Adolfova vnuka, přestavěli na počátku 18. století P. I. Bayer a jeho nástupce A. E. Martinelli zámek do podoby barokní. Ve druhé třetině 19. století se rozhodli kníže Jan Adolf II. s manželkou Eleonorou přestavět Hlubokou ještě jednou, tentokráte do podoby romantické. Projekt vypracoval architekt Franz Beer a ten také stavební práce, zahájené roku 1840, po dvacet let řídil. Staré budovy byly zbourány a místo nich nově vystavěn malebný zámek ve stylu tudorské gotiky. Jeho náročnou vnější a vnitřní výzdobu dokončil roku 1871 Beerův nástupce Ferdinand Deworetzky. Státní zámek Hluboka nad Vltavou


Zámek Červená Lhota

Jednou z nejromantičtěji položených památek v Čechách je jihočeský vodní zámek Červená Lhota. Vyrůstá na skále, která se přehrazením údolí a vzedmutím vodní hladiny stala malým ostrůvkem. Zemanskou tvrz koupil roku 1530 Jan Kába z Rybňan a brzy na to ji přestavěl na renesanční zámek. Po roce 1641 se Lhota stala majetkem Slavatů, pánů na nedalekém Jindřichově Hradci. Před polovinou 19. století nechal E. J. Schönburg-Hartenstein upravit zámecký exteriér v romantickém duchu. Na počátku 20. století cimbuří a jiné neogotické prvky zmizely.
Zámek Červená Lhota


Národní muzeum fotografie - Jindřichův Hradec

Muzeum sídlící v monumentálních prostorách bývalé jezuitské koleje se dnes věnuje ve své rozmanité činnosti organizování výstav, workshopů a jiných akcí.
Ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze postupně buduje stálou expozici s názvem Moc médií, jejíž pilotní část věnovaná fotografickému portrétu je zpřístupněna návštěvníkům již od loňského roku. Ve výstavní sezóně expozici doplňují výstavy s nejrůznější tématikou.
Národní muzeum fotografie - Jindřichův Hradec


Výroba sýrů - Heidenreichstein, Rakousko

V městečku Heidenreichstein můžete navštívit výrobnu domácích sýrů. Po ohlášení je možné si prohlédnout produkci a výrobu domácích sýru s různými příchutěmi. Dále Vás očekává prodejní plocha o několika set čtverečních metrech, kde naleznete domácí produkty z rakouského regionu Waldviertel. Domácí slivovice, med, produkty z konopí, marmelády atd. Vás určitě uchvátí.
Die Käsemacher - Heidenreichstein


Město Nová Bystřice

Nová Bystřice leží 590 metrů nad mořem v Novobystřické vrchovině, která je součástí Javořické vrchoviny, nejvyšším bodem Nové Bystřice je Kunějovský vrch (725 m n. m.).
Území Nové Bystřice je součástí dvou přírodních parků - na západě zasahuje do přírodního parku Homolka-Vojířov, většina území obce poté spadá do přírodního parku Česká Kanada. Nachází se zde také maloplošná přírodní rezervace Blanko.
Město Nová Bystřice


Bison Ranch Rožnov

Farma jejíž hlavní atrakcí je chov bizonů.
Bizoní farma Rožnov


Sýrárna Horní Dvorce - Horní Dvorce u Jindřichova Hradce

Historický hospodářský dvůr vystavěný kolem dnes již neexistující středověké tvrze v nedotčené jihočeské krajině je sídlem podnikání rodinné firmy. Hlavním projektem je v roce 2012 otevřená sýrárna na ovčí a kravské sýry. Ve vlastní bourárně finalizujeme jehněčí maso a uzeniny. Výrobky prodáváme ve farmářské prodejně v Hospodě „Na statku“.V hospodářské části Statku Palupín chováme ovce plemene Lacaune.
Sýrárna Horní Dvorce


Houbový Park a Ráj Skřítků - Roseč, Jindřichův Hradec

V malém Královstvíčku u hradu princezny Sáry se rozprostírá Ráj Skřítků. Tito Skřítci v noci pracují a přes den se stávají figurkami, které můžeme obdivovat v okolí jejich chaloupek. Mají svou vlastní platební měnu, Houbáčky, se kterými platí o slavnostních dnech v Houbovém Parku.
Houbový Park a Ráj Skřítků


Přírodní park Homolka - Vojířov

Přírodní park Homolka - Vojířov je území s charakteristickým krajinným rázem s vhodně začleněnými stavbami statků a dvorců. Poloha u hranice dříve neumožňovala rozvoj oblasti, což je dnes přínosem pro jeho rekreační využití.
V lesním komplexu Homolky se dosud dochoval poměrně vysoký podíl smíšených porostů květnatých bučin s kyčelnicí devítilistou přirozené druhové skladby, z nichž nejlepší jsou chráněny v přírodní rezervaci Fabián, ale i jinde najdeme mnoho významných druhů rostlin. Ze vzácných a ohrožených živočichů se zde vyskytují čáp černý, holub doupňák, výr velký, sluka lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný a například los evropský.
Přírodní park Homolka - Vojířov


Zámek Waldreichs/Waldviertel/Rakousko

Sokolnictví je nehmotné dědictví UNESCO díky rakouskému spolku sokolníků. Zde můžete poznat krásu a grácii jak sokolů tak i jiných dravců. Můžete se podívat na krásnou ukázku volného letu a zajímavou práci sokolníků. Těšte se na informativní a zábavný výlet.
Falknerei und Greifvogelzentrum - Zámek Waldreichs/Waldviertel/Rakousko


Amethyst Welt - Svět Amethystu - Maissau/Weinviertel/Rakousko

Amethyst je mystický drahokam, který má nezaměnitelnou barvu a tajemnou pověst. Okolo této světové rarity se postavil v Maissau tématický svět. Toto místo je ideální výletní místo jak pro jednotlivce, tak pro celou rodinu.
Amethyst Welt - Svět Amethystu - Maissau/Weinviertel/Rakousko


Reitstall Inghofer - Jízdárna Inghofer - Waldviertel/Rakousko

Rodinná jízdárna Inghofer Vám nabízí v Heidenreichsteinu možnost jezdit na koni. Jak pro začátečníky tak pro pokročilé je zde ideální místo si prohlídnout krásný Waldviertel ze sedla. Pro nejmenší návštěvníky je i připravené dětské hřiště. Telefonická rezervace je nutná. Reitstall Inghofer - Jízdárna Inghofer - Waldviertel/Rakousko


Ateliér a galerie Zeh – Umění a sklo

Celoročně je otevřený park se sochami a skulpturami, kde můžete vidět díla rakouských současných umělců. Dále zde najdete muzeum malíře Franze Zeha a jeho malby, které vytvořil během 80 let svého života. Ateliér a galerie Zeh – Umění a sklo – Heidenreichstein/Waldviertel


Loisium Vinotéka - Okouzlí všechny Vaše smysly

Nejlepší vína z celého Dolnorakouska Vás očekávají v Kamptalu – Langenlois. Vedle unikátních vín Vás očekává ojedinělá architektura a nezaměnitelný lifestyle. Poznejte cestu vína od hroznů až k láhvi a nechte se fascinovat multimediálním představením. Loisium Vinotéka - Okouzlí všechny Vaše smysly - Langenlois/Weinviertel/Rakousko


Waldviertler Whisky - První rakouská Whisky destilérka

V okolí Roggenreithu (česky: Žitovice) se v posledních staletích vždy pěstovalo žito a pekl chleba. V roce 1995 se zde destilovala první whisky. Tímto dnem vznikla první rakouská destilérka whisky. Od této doby se rodina Haider věnuje této činnosti na nejvyšší úrovni. Vedle whisky zde ochutnáte i zajímavé likéry a pálenky. První rakouská Whisky destilérka-Waldviertel/Rakousko


Gallien - Zábavný Park ve Walviertelu

Gallien leží uprostřed lesa vedle rybníků. Můžete zde rybařit a ochutnat čerstvé ryby. Kromě sauny Vás očekává večer u táboráku a dětské hřiště. Gallien - Zábavný Park ve Walviertelu


Podvodní svět Schrems - Waldviertel/Rakousko

Podvodní svět v Schremsu je návšťevnické centrum přírodního parku. Ve středu pozornosti stojí flora a fauna krásného Waldviertelu. V akváriích je možné pozorovat ryby, žáby a jiná zvířata. Ideální výlet jak pro děti, tak pro celou rodinu.Unterwasserreich Schrems - Podvodní svět Schrems - Waldviertel/Rakousko


Poslední novinky:

Z denní nabídky

Kuřecí roláda, plněná ricottou, sušené meruňky a couscous

Přípravy na sezónu

Váženi hosté, mili přátelé. Poslední přípravy před Velikonoci jsou v plném proudu. Náš snídaňový...

Jaro zavítalo na Peršlák

Vážení hosté, milí přátelé. Jako každé jaro se nám narodila krásná jehňátka. Zdravíme z lesa a těšíme...

Tip na výlet

Váženi hosté, milí přátelé. 20 km od Lesního Hotelu Peršlák se nachází město Jindřichův Hradec. To je...

Kde nás najdete?

Lesní Hotel Peršlák
Nový Vojířov 90, CZ 378 33 Nová Bystřice
tel.: 00420 384 386 505, fax: 00420 384 386 509
e-mail: hotel@perslak.com
hp: www.perslak.com